Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

informace k prázdninovému provozu

25. 6. 2017

Informace o prázdninovém provozu

Vážení rodiče,

po dohodě s Radou města Tanvaldu se Mateřské školy v Tanvaldě uzavírají na 4 týdny: od 17. 7. 2017 do 11. 8. 2017

MŠ Radniční - uzavřena 8 týdnů od 3. 7. do 25. 8. 2017

MŠ Wolkerova - uzavřena 8 týdnů od 3. 7. do 25. 8. 2017

MŠ U Školky - uzavřena 4 týdny od 17. 7. do 11. 8. 2017

V době uzavření MŠ Radniční a MŠ Wolkerova se stává náhradní mateřskou školou MŠ U Školky.

V této době mohou děti navštěvovat mateřskou školu pouze za podmínek, že budou vyrovnány veškeré pohledávky (úplata za vzdělávání v MŠ i stravné), že je dítě řádně zapsáno a navštěvuje některou Mateřskou školu v Tanvaldě v daném školním roce.

Přihlášení dětí na prázdninový pobyt se uskuteční během května 2017 na své „domovské“ Mateřské škole, kde si rodiče vyzvednou přihlášku, kterou řádně vyplní a odevzdají do 31. května 2017

Při červnové platbě stravného a školného uhradí rodiče přihlášených dětí na prázdninový provoz zároveň platbu na prázdniny- stravné ve výši 30,- Kč na den

(3-6 leté děti) a 32,- Kč na den (7 leté děti) a úplatu za vzdělávání v MŠ ve výši 200,- Kč za červenec a 200,- Kč za srpen.

Pokud neuhradí rodiče prázdninový provoz v určený den, dítě nebude zapsáno na prázdninový provoz.

V případě nepřítomnosti dítěte v MŠ ve dnech, na které bylo přihlášeno, se úplata za vzdělávání nevrací.

Vyúčtování a vrácení přeplatku stravného bude provedeno v září po srpnové měsíční uzávěrce pouze na základě lékařského potvrzení (nepřítomnost dítěte pro nemoc).